Årets årsmøte i velet blir tirsdag 25.april på Jong Skole kl. 18.30 på lærerværelset.
Det er også i 2017 mange aktuelle saker for vårt nærmiljø, og det vil bli orientert om disse sakene

Innkalling og info kommer i postkassen.