Jongsåsen Vel

"Forever" Jong! For over 100 år

Høstaksjon 2022

Det blir Høstaksjon siste helgen i oktober. F.o.m. fredag 28. oktober t.o.m søndag 30. oktober

HUSK: KUN HAGEAVFALL OG IKKE POSER

Det er fint hvis dere IKKE begynner å legge kvist og kvast på hentestedene før fredag 28 oktober.

Se kart. Det er også viktig at det er ca 1m avstand mellom hageavfall og den transformatoren i krysset på Jongskollen.

Mvh Styre

Velkommen til grillfest – Forever Jong!

Fredag. 2. September 2022, Kl. 18:30

Den årlige grillfesten er endelig tilbake!

Etter et par år uten den tradisjonsrike sensommerfesten på grunn av koronapandemien er vi glad for å endelig kunne arrangere grillfest igjen.

“Ulgy Jack” kommer og spiller.

Ta med grillmat og drikke – vi har fyr på grillene!

Velkommen, vi gleder oss!

Hilsen velstyret

Årsmøte 2022 og Velaksjon

Velkommen tirsdag, 29. mars 2022, kl 18.30Jong skole i personalrommet.

Vi inviterer alle våre medlemmer til årets Generalforsamling i Jongsåsen Vel

  • Innkalling med årsmelding, regnskap og budsjett vil bli levert ut til alle husstander i postkassen.
  • Vi serverer kaffe og ”kake”
  • Styret vil også i år orientere om aktuelle saker for vårt nærmiljø – og vi satser på litt servering med kaffe og noe å bite i. Vi bor i et attraktivt område – sett deg inn i sakene og gjør deg klar til å påvirke!

JongsåsenVel_Årsmelding_2020.pdf

Velkommen til vårens Velaksjon

Det blir våraksjon for vellets medlemmer mandag og tirsdag 9-10. mai kl. 17-19 (NB). 

Ulike husnummer leverer på mandag 9, Like husnummer på tirsdag 10.
Husk å sjekke at du har betalt velkontingenten!

I år brukes komprimator-biler og ikke containere. Det betyr at vi sorterer avfallet så godt vi kan i transporten (hageavfall, treverk, metall og restavfall), og så vil mannskapet fra Renova hjelp til selve kastingen. De vil stå på PARKERINGSPLASSEN VED HOVEDINNGANGEN PÅ SKOLEN.

Renova aksepterer bildekk, bilbatterier, elektriske artikler og trykkimpregnert tre, men IKKE maling, fugepatroner, diesel/bensin, løsemidler, etc. som må leveres godkjent innsamlingssted. NB: Vi kan ikke utelukke at reglene er endret fra dette skrivets dato, hvilket betyr at potensielt miljøfarlige saker bør leveres godkjent innsamlingssted og ikke forsøkes avlevert på våraksjonen.

HØSTAKSJON 2021

Det blir Høstaksjon siste helgen i oktober. F.o.m. fredag 29. oktober t.o.m søndag 31. oktober

HUSK! KUN HAGEAVFALL OG IKKE POSER
Posene tømmer dere og tar med hjem!

Det er fint hvis dere IKKE begynner å legge kvist og kvast på hentestedene før fredag 29 oktober. Se kart.
 
Det er også viktig at det er ca 1m avstand mellom hageavfall og den nye transformatoren i krysset på Jongskollen.

Mvh styret.

Med vennlig hilsen

Styret

VÅRAKSJON 2021

Det blir Våraksjonen mandag 3. og tirsdag 4. mai kl 17:00-19:00
Det blir mye av det samme opplegg som i fjor med biler som komprimerer på Jong Skoles parkeringsplass. Det er både rot og skrot og hageavfall som kan kastes.

Dette kan kastes: Elektriske artikler, Trevirke, Impregnert trevirke, Dører, Vinduer, Sofaer, Bord, Spisestuer, Skap, alle typer møbler forøvrig, Kjøleskap, Vaskemaskiner, PC-er, TV-er, Komfyrer og el.avfall forøvrig, Sykler, Metall, Gips, Fliser, Byggavfall, Klær, Papp, Papir, Glass, Plast, Madrasser, Bildekk, Kjøkkenutstyr, Keramikk, Hageavfall, Trestammer, Vedkubber osv.

Dette kan IKKE kastes: maling, løsemidler, fugepatroner, spraybokser, batterier, asbest og eternitt.
Dere som kommer med bil: Husk å følge påbudt kjøreretning (dvs kjøre inn ovenfra og ut langs med gressbakken). Ikke gå ut av bilen før dere er ved komprimeringsbilene da «gutta» er super effektive og hjelper dere. Dette vil gå mye fortere og skaper ikke kø.

Mvh Styret

Årsmøte Jongsåsen Vel – digitalt!

Dessverre er ikke pandemien over ennå, og derfor arrangerer styret årsmøtet digitalt i år. Store deler av folket har jo tross alt vent seg til en slik arbeidsform det siste året. Vi skulle så gjerne ha møtt våre gode naboer på vanlig måte, utvekslet håndtrykk og hatt rom for de hyggelige samtalene og kommentarene.

Slik er det ikke ennå – men mandag 12. april kl 18.30 får vi benke oss foran PC’ene og logge inn for å delta på årsmøte. Av naturlige grunner kan vi ikke by på kaffe og kringle eller boller denne gangen.

Årsmøtet foregår i “cyberspace” her: https://meet.google.com/kpk-jepw-ugj

Klikk på lenken eller kopier lenketeksten inn i adressefeltet i nettleseren din. Hvis du vil, kan du sende en epost til thomas.bech.pettersen@gmail.com for påmelding, og du vil få lenken i en svarmelding.
Er du utrent med digitale møter, vær bare rolig: dette er enkelt og greit, enten du er på PC eller Mac, på nettbrett eller på smarttelefon. Logg deg på meet.google.com (se over) ca 5 minutter før møtestart, så tar vi et lite “kræsj-kurs”.

Styret har levert – eller er underveis med utdeling av – årsmøtepapirer til postkassene, men du finner dem også her som PDF-dokument:

Stengt vei i Sandvika 16-31.8

Johan Grauers gate stenges i forbindelse med arbeidene med veiomlegging på Hamang. Detaljert kart vises i vedlegget. Arbeidet skal skje fra og med 16.8 kl 2400 til og med 31.8 kl 0700.

Våraksjon 4. og 5.mai!

Alle har merket seg den spesielle situasjonen i år, men heldigvis har landet begynt en sakte “restart”. Vi håper at du og dine har kommet gjennom denne fasen på en god måte.

Vi har funnet en måte å gjennomføre våraksjonen på – “i disse corona-tider” – som skal tilfredsstille smittestopp-prinsippene, og derfor ber vi dere lese gjennom dokumentet under om våraksjonen.

Det blir delt levering av “skrot” og hageavfall: hageavfall tilsvarende høstaksjonen, og “skrot” med containere slik vi hadde for noen år siden, men denne gang på skolens parkeringsplass. Husk: Les dokumentet under for viktige detaljer!

Vi legger også ved Franzefoss’ eget dokument om avfallssortering og regler for ikke-tillatt avfall. Dette står også i dokumentet over – men her har dere originalen.

Vi gleder oss til å bli kvitt en mengde skrot og hageavfall – så blir det fint i vår!

Hilsen styret i Jongsåsen vel

Trygghetstelefoner og Telefonvenn i koronatiden


For oss i Bærum fins følgende gode telefontilbud:
Seniortelefonen i koronatider
Har du spørsmål?

Vi kan finne gode løsninger sammen med deg. Her får du kontakt med folk som er ansatte i eller tilknyttet kommunen.

Ring på telefonnummer 67 50 82 00 på hverdager mellom 0900 og1500. Kommer du ikke igjennom, ber vi deg legge igjen navn og telefonnummer så kontakter vi deg.

Du kan også sende en mail til seniortelefon@baerum.kommune.no

Vi kan ikke svare på medisinske spørsmål knyttet til koronaviruset. Les på nettsiden baerum.kommune.no eller ta kontakt med koronatelefonen på 67 50 59 99.
Du kan også send en mail til koronalegevakt@baerum.kommune.no

Korona-psykisk mestringstelefon
Psykisk mestringstelefon for folk over 18 år: 67 50 94 94 Den betjenes hverdager mellom 0900 og 1500.
Hjertetelefonen: Et tilbud til barn i skolene

Nå kan alle elever som trenger noen å prate med ringe Hjertetelefonen. Små og store spørsmål er like viktige. Miljøarbeideren på skolen er på plass alle ukedager for en prat med deg.
Du kan også sende en mail til miljøarbeider på skolen. På nettsiden til skolen finner du telefonnummer og mailadresse for din skole. Vi snakker gjerne med DEG!

Årsmøte 17.3 2020 utsatt!

Kjære medlemmer i Jongsåsen Vel!

Styret har i et ekstraordinært styremøte fredag 13. mars vedtatt at planlagt årsmøte tirsdag 17. mars må utsettes. Videre er det vedtatt at eksisterende styre blir sittende frem til ordinært årsmøte er gjennomført. Så fort det er mulig vil ny dato for årsmøte bli fastsatt, slik rådene fra Vellenes Fellesorganisasjon sier. Ta vare på de utdelte årsmøtepapirene. Ny frist for innmelding av saker fra medlemmene vil være en – 1 – uke før den nye datoen for årsmøtet.

Årsprogrammet for 2020 -2021 iverksettes, men må vurderes i forhold til situasjonen til enhver tid. I den uklare situasjonene som råder anbefaler vi at dere følger godt med på vellets Facebook-side “Jongsåsen Vel” (meld dere gjerne inn) og nettsiden jongvel.org. Vi jobber for å  gjennomføre våraksjonen som planlagt, men må ta hensyn til hvordan verden rundt oss ser ut når dagen kommer. Tilsvarende vil vi jobbe for å gjennomføre de andre aktivitetene og oppgavene vi normalt har.

For å kunne drifte årsprogrammet vil medlemsavgiften som var foreslått for 2020 (samme som i 2019) sendes ut for innbetaling i slutten av mars.

Dersom den ekstraordinære situasjonen vedvarer, er reduksjon av neste års medlemsavgift et tiltak som kan være aktuelt for å kompensere for mulig aktivitetsbortfall i 2020. 

Jongsåsen vel følger situasjonen og råd fra Folkehelseinstituttet fortløpende. Vi beklager at vi i denne situasjonen må avvike fra den vanlige prosessen, og takker for forståelsen.

Hilsen styret i Jongsåsen vel v/Morten Dahl-Hansen (leder)

« Older posts

© 2023 Jongsåsen Vel

Up ↑