Det avholdes årsmøte for medlemmer i Jongsåsen Vel onsdag 24. april 2024 , kl.18.30 i personalrommet på Jong skole.

Styret vil også i år orientere om aktuelle saker for vårt nærmiljø – og vi satser på litt servering med kaffe og noe å bite i.

Vi bor i et attraktivt område – sett deg inn i sakene og gjør deg klar til å påvirke!

Leder i planutvalget, Elisabeth H. Gjølme kommer for å orientere om planutvalget i Bærum kommune – før eller etter sakslisten.