Velkommen tirsdag, 20. april 2023,
kl 18.30Jong skole i musikkrommet i 3. etg.

Vi inviterer alle våre medlemmer til årets Generalforsamling i Jongsåsen Vel

  • Innkalling med årsmelding, regnskap og budsjett vil bli levert ut til alle husstander i postkassen.
  • Vi serverer kaffe og ”kake”
  • Styret vil også i år orientere om aktuelle saker for vårt nærmiljø – og vi satser på litt servering med kaffe og noe å bite i. Vi bor i et attraktivt område – sett deg inn i sakene og gjør deg klar til å påvirke!

JongsåsenVel_Årsmelding_2023.pdf

Velkommen til vårens Velaksjon

Det blir våraksjon for vellets medlemmer mandag og tirsdag 8 -9. mai kl. 17-19 (NB). 

Like husnummer leverer på mandag 8, Ulike husnummer på tirsdag 9.
Husk å sjekke at du har betalt velkontingenten!

I år brukes komprimator-biler og ikke containere. Det betyr at vi sorterer avfallet så godt vi kan i transporten (hageavfall, treverk, metall og restavfall), og så vil mannskapet fra Renova hjelp til selve kastingen. De vil stå på PARKERINGSPLASSEN VED HOVEDINNGANGEN PÅ SKOLEN.

Renova aksepterer bildekk, bilbatterier, elektriske artikler og trykkimpregnert tre, men IKKE maling, fugepatroner, diesel/bensin, løsemidler, etc. som må leveres godkjent innsamlingssted. NB: Vi kan ikke utelukke at reglene er endret fra dette skrivets dato, hvilket betyr at potensielt miljøfarlige saker bør leveres godkjent innsamlingssted og ikke forsøkes avlevert på våraksjonen.